Mange bedriftsledere opplever at egen virksomhet ikke utnytter digital teknologi på en effektiv og trygg måte. Det skyldes en kombinasjon av ulike faktorer. Blant de mest vanlige utfordringene er manglende digital kompetanse i ledergruppen eller blant medarbeiderne, en passiv eller faglig utdatert IT-funksjon og lav digital risikoforståelse.

BI publiserte allerede i 2016 forskning som viser at norske toppledere ligger på bunn i digitalisering. Kombinerer vi dette med at norske lønnskostnader ligger i verdenstoppen så gir det grunn til bekymring. Hensikten med digitalisering er jo i hovedsak å kunne arbeide og samhandle mer effektivt, slik at unødvendig arbeid – og dermed kostnader – elimineres eller reduseres vesentlig.

En annen negativ faktor ved lav eller halvhjertet digitalisering er at risikoen for alvorlige sikkerhetshendelser øker kraftig. Det er en kjensgjerning at det digitale trusselbildet de siste årene har vokst enormt. Trusler som løsepengevirus, tyveri av intellektuell eiendom, svindel og kompromittering av personopplysninger utgjør en svært høy risiko for bedriften. Risikoene er mange og av operasjonell, finansiell, juridisk og omdømmemessig art.

Trusselaktørene kommer i mange varianter, fra kriminelle bander med rent økonomiske motiver til statsaktører med både geopolitiske og samfunnsøkonomiske motiver. Metodene blir stadig mer avanserte og hyppigheten av angrep øker. Den lokale IT-avdelingen i en ordinær bedrift vil aldri kunne beskytte bedriften på en tilstrekkelig måte mot slike trusler. Hva gjør du som daglig leder da?

Den russiske invasjonen i Ukraina understreker alvoret. Cyberkrigføring mellom ulike geopolitiske blokker har pågått i mange år, men har blitt synliggjort ved at Russland benytter cyberkrigføring over Internett som angrepsvektor mot viktige offentlige og private virksomheter i en rekke land, også i Norge. Hvordan kan du beskytte din digitale tilstedeværelse i en slik verden?