Endring

Endring er uunngåelig, men noen ganger i stedet for å gå med strømmen og gå videre, kan vi sitte fast i fortiden og prøve å kjempe mot universet. Det er viktig at når endring er over oss, omfavner vi den og ser etter leksjonen, lærer av erfaringen og bruker den som en mulighet for vekst.

Jim Rohn
Endringens natur

Rull til toppen