Hva vi gjør

Veriscan Security bistår styrer, bedriftsledere og ledergrupper med strategisk og taktisk rådgivning på områdene

  • Digitalisering
  • Informasjonssikkerhet
  • Personvern

Med 30 års erfaring fra ledende stillinger (CIO, CISO, Vice President, Director) innenfor sektorer som Forsvar, Finans, Telekommunikasjon og Energi har vi den nødvendige kompetanse og innsikt som kreves for å vurdere bedrifters digitale tilstand og risikoprofil.

Vår tilnærming er å gjennomføre en uavhengig og objektiv evaluering av bedriftens digitaliseringsnivå, organisering, teknologisk modenhet og risikoforståelse. Basert på evalueringen vil vi så foreslå strategiske og taktiske tiltak som vi mener vil gi en mer bærekraftig, effektiv og sikrere digital retning for bedriften.

Veriscan har ingen bindinger til leverandører eller selskaper, og vi kan derfor yte uavhengig rådgivning. 

Vi vil også kunne bistå bedriften i arbeidet med oppfølging av valgte tiltak på kortere eller lengre sikt.