Feil
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating

Rådgivning

Vi i Veriscan Security har lang erfaring fra ledelse og seniorrådgivning innen IT og informasjonssikkerhet. Siden vår erfaring dekker både leveranser av konsulenttjenester og kjøp av slike, vet vi mye om hva du som kunde forventer og hva vi må fokusere på. Dette gir våre kunder trygghet for at våre rådgivere bringer verdi og kompetanse inn i kundens organisasjon.

Vi grupperer og tilpasser våre rådgivningstjenester ut fra de ulike behovene vi ser i markedet.

  • Korttidskonsulent - sikkerhet. Bistand i forbindelse med spesifikke prosjekter eller problemstillinger
  • Langtidskonsulent - sikkerhet. Lengre innleie av kompetanse i prosjekter, ved permisjoner eller annen vakanse
  • CISO Til Leie. Når oppbygging eller restrukturering av sikkerhetsledelse eller sikkerhetstrategi er viktigst
  • Sikkerhetsavdeling for små og mellomstore virksomheter. Fokus på etablering av en effektiv sikkerhetsfunksjon
  • Spesialrådgivning. Analyse og utredning av sikkerhetsaspekter innen områder som Cloud, SCADA og Outsourcing

Ekstra informasjon