Feil
 • Feil ved lasting av datamating
 • Feil ved lasting av datamating
 • Feil ved lasting av datamating

Velkommen til Veriscan Security AS

Som spesialister på ISO/IEC 27000-familien av standarder for informasjonssikkerhet gir vi også opplæring i og rådgivning om praktisk bruk av disse. Vi har også god kunnskap om og praktisk erfaring med andre sikkerhetsstandarder, lovverk relatert til informasjonsforvaltning, og spesifikke forskrifter fra ulike bransjer som kraft, olje & gass og finans.

Veriscan Security AS ble stiftet 15. august 2012 av gründerne Rune Ask og Tom Losnedahl. Vi er et søsterselskap av Veriscan Security AB i Karlstad, Sverige. Våre svenske kolleger har levert måling av informasjonssikkerhet og andre virksomhetsovergripende sikkerhetstjenester siden 1999, og nå bringer vi disse tjenestene og våre egne spesialtilpassede tjenester inn i det norske markedet.

Rune og Tom har til sammen mer enn 50 års erfaring innen IT og informasjonssikkerhet fra utøvende og ledende stillinger i offentlige og private virksomheter, og innen ulike sektorer som rådgivning, revisjon, forsvar, bank, finans, olje & gass, telekommunikasjon, programvare og shipping. Vi er ubeskjedne nok til å mene at vi til sammen besitter stor og helhetlig ekspertise innen IT- og informasjonssikkerhet.

Gjennom vårt samarbeid med Veriscan Security AB i Sverige sikrer vi oss tilgang til velprøvde metoder og verktøy samt en fleksibel tilgang til ekspertise og menneskelige ressurser. Vi kan derfor påta oss større oppdrag enn vår størrelse skulle tilsi.

Som nasjonale deltakere i ISO fra henholdsvis Sverige og Norge er fagfolk fra Veriscan Security tungt involvert i videreutviklingen av ISO/IEC 27000-familien av standarder. Veriscan Security er gjennom dette arbeidet en av de ledende aktørene i Norden innen fagområdet informasjonssikkerhet. Arbeidet gir oss dessuten et stort fortrinn - gjennom deltakelse i utviklingen av internasjonale sikkerhetsstandarder vil vi besitte førstehåndskunnskap om kommende versjoner, og vi vil derfor være først ute med å tilby tjenester tilpasset disse.

Våre felles nordiske tjenester, som er bygget på disse standardene, er

 • Sikkerhetsmåling
 • Risikovurderinger
 • Forretningskontinuitet
 • Rådgivning ved sertifisering (eller harmonisering) til ISO 27001

I tillegg til disse nordiske tjenestene kan vi i Norge tilby rådgivning og opplæring på fagområdet. Vi leverer

 • Korttidskonsulent - CISO, CSO, Sikkerhetssjef, CIO rådgivning, støtte og mentoring knyttet til kortere oppdrag
 • Langtidskonsulent - CISO, CSO, Sikkerhetssjef til leie (eksempelvis ved større prosjekter, permisjoner eller sykmeldinger)
 • Seniorrådgivning - Sikkerhetsledelse (eksempelvis sikkerhetstrategi, ISO/IEC 27001 ISMS innføring, policyarbeide, kontinuitetsplaner)
 • Opplæring - generelle såvel som spesialtilpassede, for ledergrupper, IT-avdelinger eller prosjekter
 • Bevissthetsskapende programmer for sikkerhetskultur - utvikling av kommunikasjonsstrategi, faglig innhold og tilpassede verktøy

 

Ekstra informasjon