Feil
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating

Virksomhetsovergripende tjenester

Veriscan Securitys kjernetjenester er metoder utviklet av Veriscan Security AB fra selskapet startet i Karlstad, Sverige, i 1999 og frem til i dag.

Sentrale tjenester er sikkerhetsmålingen Veriscan Rating og kontinuitetstjenesten Veriscan BCM, metoder støttet av Veriscans egenutviklede verktøy for faktainnsamling, analyse og rapportering.

Veriscan IRM og ISM benytter sentrale komponenter fra de ovennevnte tjenestene i kombinasjon med ISO/IEC 27000-familien av standarder i leveransene.

Veriscan Security leverer disse tjenestene med ressurser fra Norge og ved behov fra Sverige. Samkjøring av våre felles nordiske ressurser sikrer optimal ressursutnyttelse over kjølen, øker vår samlede kompetanse og muliggjør leveranser til større virksomheter, nasjonalt såvel som internasjonalt.

Veriscan Security kan vise til en meget solid referanseliste av store og velrenommerte kunder fra privat og offentlig sektor i Norden. Av konfidensialitetshensyn vil referanser imidlertid kun oppgis etter signering av taushetserklæring i forbindelse med et konkret tilbud.

Les mer om våre felles nordiske tjenester her:

 

 

 

Ekstra informasjon