Feil
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating

Korttidskonsulent

Hvordan går det med sikkerhetsarbeidet om dagen?

Er det en ensom kamp?

Trenger du noen å sparre med?

Har du utarbeidet planer for iverksetting av sikringstiltak eller skrevet retningslinjer og ønsker å få arbeidet ditt kvalitetssikret av andre før du slipper det løs i virksomheten?

Veriscan Security er en nystartet virksomhet med ansatte som har lang fartstid og mye praktisk erfaring innen informasjonssikkerhet. Vi har jobbet med sikkerhet og IT både på det tekniske planet med hands-on-oppgaver og på det organisatoriske, der vi har skrevet policyer og retningslinjer – og stått for implementering, brukeropplæring og bevisstgjøring.

En erfaring vi har gjort oss opp gjennom årene er at vi ofte har savnet noen å kunne diskutere våre tanker med. Ofte var vi alene i virksomheten om å ha fokus på informasjonssikkerhet, og det var ingen rundt oss som vi kunne rådføre oss med. Vi skulle gjerne hatt noen som hadde både god teoretisk kunnskap og som hadde gjort seg egne praktiske erfaringer med å implementere og forvalte informasjonssikkerhet – noen som kunne se på det vi hadde skrevet og planlagt med friske og uhildede øyne. Noen som kunne gi oss innspill til forbedringer eller som kunne bekrefte at dette ser bra ut. Vi ønsket oss noen som vi kunne snakke med – kanskje bare noen timer én gang eller to i måneden, eller én dag en gang i blant – uten at det skulle koste en formue og uten at vi måtte inngå store konsulentavtaler.

Nå sitter vi på den andre siden av bordet, i vår egen virksomhet og ønsker å tilby denne tjenesten ut i markedet. Vi er på ingen måte i familie med oraklet i Delfi og har derfor ikke patentløsninger på et hvert problem, men vi har mange års praktisk erfaring både som konsulenter og sikkerhetsansvarlige og kan derfor bistå innenfor mange områder og bransjer.

Ta kontakt med oss og beskriv hvilken type bistand du trenger, så skal vi se om vi kan hjelpe deg. Du bestemmer omfanget, hvor mange timer du vil at vi skal jobbe for deg og har full styring på hva vi skal gjøre. Vi er lite firma uten dyre, flotte lokaler og masse overhead – derfor blir våre timepriser deretter.

Kontakt oss gjerne på e-post, så kommer vi tilbake til deg så fort vi kan.

Det trenger ikke koste en formue for å få litt hjelp.

Ekstra informasjon