Feil
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating
  • Feil ved lasting av datamating

Forretningskontinuitet

Vår tjeneste for forretningskontinuitet (BCM - Business Continuity Management) er en verktøystøttet metode som gjør din bedrift i stand til å utvikle effektive og optimale kontinuitetsplaner for alle forretningskritiske prosesser, informasjon og informasjonssystemer.

Veriscan Securitys eksperter på forretningskontinuitet vil bistå deg med å utvikle en ny kontinuitetsplan eller å gjennomgå og forbedre den eksisterende.

Vår metodikk fokuserer på
  • Kontinuitetsstrategi for din organisasjon
  • Trussel- og risikovurdering for forretningskritiske prosesser, informasjon og informasjonssystemer
  • Virksomheten kontinuitetsplan (BCP) - struktur, essens og omfang
  • BCP testing og forvaltning
  • BCP gjennomgang og oppdateringssyklus

I tillegg, ved også å samle eksisterende dokumentasjon (som kriseplaner, nødtelefonlister o.a.) i samme system, sikrer vår kontinuitetstjeneste at virksomheten alltid har oppdaterte og fullstendige kontinuitetsplaner tilgjengelig.

Abonnementsdelen av vår tjeneste inkluderer back-up av kontinuitetsplaner fra kundens lokaler til sikre systemer hos Veriscan. Dette kan være uvurderlig i de tilfeller der en alvorlig hendelse gjør dine kontinuitetsplaner utilgjengelig lokalt. Abonnementet kan også omfatte regelmessige Veriscan-initierte oppdateringer av kontinuitetsplanene, noe som sikrer at de forblir oppdaterte over tid.

Ekstra informasjon